برای همه نیازهای شما

_

متن کوتاه

پیش ثبت نام

پیش ثبت نام در پیش دبستان و دبستان مینا در تمامی مقاطع تحصیلی

مشخصات نوآموزان

مشخصات نوآموزان بدو ورود به دبستان جهت ثبت در سامانه سنجش

تقـویـم اجــرایـی

تقـویـم اجــرایـی پیش دبستان و دبستان مینا

دبستان مینا را بهتر بشناسیم

خدمات و بخش ها دبستان

_

در دبستان مینا آموزش را با شادی تجربه کنید

چشم انداز اصلی ما رسیدن به راهِ سعادت ِ آینده همراه با آرامش در یک فضای شاد است .

 • آفات و علف های هرزکنترل آفات و حذف علف های هرز
 • طراحی باغبانیطراحی محوطه سازی و راهآهن
 • نگهداریتراش و تعمیر و نگهداری
 • آب نماسیستم آبیاری قطره ای آب
 • فرسایش خاکدستگیری فرسایش خاک و مالچ کردن
 • روش های بازسازینگهداری و تعمیر چمن
 • آب دادن به گل هاآبیاری و پرورش گیاهان
 • حصارکشی باغچهفنس کشی یا حصار دور باغچه؟
p6

پیش دبستان و دبستان مینا

ما می توانیم همه چیز را اداره کنیم برای شما!

_

فضاي فيزيکي پيش‌دبستان و دبستان مینا به‌گونه‌اي جذاب طراحي شده است تا دانش‌آموزان اين گروه سني، احساس خوبي از حضور در مدرسه داشته باشند. کادر آموزش ديده مدرسه هم فضاي رواني آرام و امني را براي دانش‌آموزان مهيا کرده‌اند.

ايده‌مان اين است که ابتدا دانش‌آموزان با دريافت آرامش و شادي جذب مدرسه شوند آنگاه به آموزش بپردازيم. در اين مسير  همکاري، همدلي و تعامل با خانواده‌ها مورد توجه جدي است.

 

 •  ما تلاش می کنیم دانش آموزان از دانش و مهارت بهره مند شوند.
 •  ما تلاش می کنیم دانش آموزان سازنده ی ارزش ها ، اندیشه ها و تفکرات ارزشمند باشند.
 • ماتلاش می کنیم دانش آموزان  با عنایت به نقش هنر ، روحی والا و لطیف داشته باشند.
 • ما تلاش می کنیم دانش آموزان استعداد های بالقوه خویش را شکوفا نمایند.
 •  ما تلاش می کنیم دانش آموزان  به دنبال اندیشه ورزی باشند نه اندیشه آموزی